Menu główne

Nakładka Społeczności Steam

Nakładka jest interfejsem w grze, dzięki któremu można uzyskać dostęp do wielu funkcji Społeczności Steam podczas grania. Domyślna kombinacja klawiszy Shift+Tab otworzy nakładkę w grach, które ją obsługują.

Dodatkowo wiele gier korzysta z nakładki w tle do zarządzania funkcjonalnościami wymagającymi Steam. Możesz nawet sobie nie zdawać sprawy, że w takich przypadkach gra z niej korzysta.

Z racji tego, że nakładka Steam jest funkcją Steamworks z możliwością dostosowania, gry będą z niej korzystać na różne sposoby w zależności od tego, jak zaimplementował ją twórca gry. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w Społeczności Steam lub kontaktując się z producentem danej gry.

Do czego może być wykorzystywana nakładka Steam?

 • Zakupy w grze

  Jeśli gra oferuje mikrotransakcje, zakupy przedmiotów lub jakiekolwiek inne płatności w grze, nakładka Steam jest wymagana do prawidłowego ich działania. Nakładka umożliwia grze komunikację ze Steam, dzięki czemu zakupy mogą być dokonywane w trakcie gry.

 • Zaproszenia do znajomych, grup i gier

  Możesz wyświetlić swoją listę znajomych, czaty ze znajomymi, a także zaproszenia do gier i grup podczas używania nakładki. Niektóre gry wykorzystują nakładkę do zaproszeń do zespołu. Jeśli nakładka będzie wyłączona, wysyłanie oraz otrzymywanie takich zaproszeń będzie niemożliwe.

 • Zrzuty ekranu

  Steam umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu w grze przy użyciu domyślnego klawisza F12. Funkcja ta wymaga nakładki Steam. Dostęp do zrzutów ekranu jest także możliwy poprzez nakładkę.

 • Wymiana i Rynek Społeczności Steam

  Wiele gier z osobnymi systemami ekwipunku wykorzystuje nakładkę Steam by umożliwić graczowi dostęp do funkcji ekwipunku z poziomu gry. Jeśli gra wspiera wymianę lub zakupy na rynku, nakładka jest wymagana do prawidłowego działania tych funkcji.

 • Inne funkcje społeczności

  Interfejs nakładki daje dostęp do wielu funkcji dostępnych na stronie Steam. Ponadto, nakładka Steam posiada wbudowaną przeglądarkę internetową.

Najczęstsze problemy

Nakładka nie otwiera się

Interfejs nakładki Steam nie otwiera się po użyciu domyślnej kombinacji klawiszy (Shift+Tab).

W pierwszej kolejności upewnij się, że funkcja nakładki jest aktywna, a skrót klawiaturowy jest poprawny. Dokładne instrukcje znajdziesz poniżej.

Jeśli nakładka ciągle się nie otwiera, wykonaj wszystkie znajdujące się poniżej podstawowe oraz zaawansowane kroki rozwiązywania problemów.

Nakładka zacina się lub nie odpowiada

Z racji tego, że nakładka jest uzupełniającym elementem gry, zostanie ona automatycznie zamknięta, jeśli zasoby twojego systemu zostaną znacznie obciążone.

Upewnij się, że twój system jest w dobrym stanie, aktualizując sterowniki, ograniczając liczbę programów działających w tle podczas gry, a także aktualizując system operacyjny do jego najnowszej wersji.

Dokładne kroki można znaleźć w dziale rozwiązywania problemów poniżej.

Włączanie nakładki Steam

Steam posiada globalne ustawienie, które włącza lub wyłącza nakładkę Steam:

Otwórz klienta Steam i przejdź do Steam > Ustawienia/Preferencje > W grze. Zaznacz pole wyboru obok Włącz nakładkę Steam podczas gry.

Dodatkowo możesz włączyć lub wyłączyć nakładkę Steam dla każdej gry.

 • Znajdź grę w bibliotece -> menu „Zarządzaj” -> Właściwości.
 • W zakładce Ogólne znajdziesz pole wyboru Włącz nakładkę Steam podczas gry.
Skrót klawiaturowy nakładki Steam

Skrót klawiaturowy umożliwia nakładce Steam uruchomienie się w grze. Upewnij się, że został on zdefiniowany prawidłowo.

Domyślnym skrótem jest kombinacja klawiszy Shift + Tab. By zmienić skrót, wybierz Steam > Ustawienia > W grze

Podstawowe rozwiązywanie problemów ze Steam

Dzięki poniższym poradom możliwe jest rozwiązanie większości problemów z nakładką Steam. Do ich zastosowania nie jest wymagana rozległa wiedza techniczna.

Uruchom ponownie komputer

Pierwszym krokiem jest ponowne uruchomienie Steam oraz twojego komputera.

Uruchomienie komputera przywraca stany początkowe systemu oraz pamięci podręcznej, a także uruchamia ponownie inne programy oraz odblokowuje dostęp do plików i innych zasobów.

Zweryfikuj spójność plików gry

Czasami pliki na dyskach twardych i innych nośnikach pamięci zostają uszkodzone. Niektóre z tych plików mogą być powiązane ze sposobem, w jaki gra wykorzystuje nakładkę. Weryfikacja plików lokalnych może naprawić problem.

Znajdź grę w bibliotece -> menu „Zarządzaj” -> Właściwości -> Pliki lokalne -> Sprawdź spójność plików gry.

Zainstaluj Steam ponownie

Instalator Steam można pobrać tutaj. Klienta można zainstalować w lokalizacji obecnej instalacji.

Ta czynność sprawi, że wszystkie pliki niezbędne do działania nakładki Steam zostaną naprawione lub zastąpione przez nowe. Zainstalowanie klienta Steam w tym samym miejscu zachowa pliki wszystkich gier.

UWAGA! Odinstalowanie Steam usunie zawartość wszystkich gier.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Jeżeli problem z nakładką wciąż występuje po wykonaniu powyższych kroków, być może przyczyna jest niezależna od Steam.

Poniższe kroki wymagają wiedzy technicznej, więc zalecamy kontakt z lokalnym specjalistą wsparcia informatycznego w celu ich wykonania.

Sprawdź zaporę sieciową

Niektóre zapory sieciowe mogą uniemożliwiać komunikację pomiędzy Steam a grami wymagającymi połączenia z klientem Steam. Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że twoja zapora sieciowa nie stanowi problemu. Możliwe, że konieczne będzie nawet jej tymczasowe wyłączenie w celu sprawdzenia pod kątem występowania problemu. Koniecznie również może okazać się dodanie Steam do listy wyjątków zapory.

Sprawdź oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe zakorzenia się głęboko w systemie użytkownika i może mieć wpływ na operacje dyskowe oraz sieciowe, które powodują problemy ze Steam. Niektóre gry wykorzystują również technologie zabezpieczające, które mogą być wykrywane przez oprogramowanie antywirusowe jako szkodliwe, co jest fałszywie pozytywne.

Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że oprogramowanie antywirusowe nie stanowi problemu. Możliwe, że konieczne będzie nawet jego tymczasowe wyłączenie w celu sprawdzenia pod kątem występowania problemu. Możliwe, że konieczne będzie dodanie Steam do wyjątków w konfiguracji oprogramowania antywirusowego (np. wykluczenie folderów biblioteki z usług monitorujących).

Sprawdź inne programy

Dowolny program modyfikujący lub monitorujący aktywność systemu, dysku lub sieci może powodować problemy z funkcjonowaniem nakładki Steam. Te programy działają w tle i zazwyczaj są powiązane np. z oprogramowaniem antywirusowym, programami blokującymi reklamy, programami optymalizującymi sieć, zaporami sieciowymi, programami do oczyszczania systemu lub zwiększania wydajności, programami do nagrywania, oprogramowaniem do proxy itp.

Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że te programy nie zakłócają działania nakładki.

Zmodernizuj swój sprzęt

Jeśli parametry twojego urządzenia znajdują się poniżej minimalnych lub rekomendowanych wymagań systemowych dla danej gry, nakładka Steam może mieć trudności z prawidłowym działaniem.

Zasięgnij rady lokalnego specjalisty wsparcia informatycznego na temat ulepszenia twojego systemu operacyjnego lub nawet zmodernizowania sprzętu używanego przez twój system.

Powiązane artykuły
Nakładka Społeczności Steam Programy, które mogą zakłócać działanie Steam
Nakładka Społeczności Steam Wyłączanie aplikacji działających w tle