Hoofdmenu

Herroepingsrecht EU en Steam-terugbetalingen

Herroepingsrecht EU en Steam-terugbetalingen

Klanten uit de Europese Unie hebben het recht bepaalde transacties te herroepen die onder de wetgeving van de EU vallen. Steam biedt terugbetalingen aan, zoals hier wordt beschreven: http://store.steampowered.com/steam_refunds/. Hoe gaan het herroepingsrecht en Steam-terugbetalingen samen?

Onder de Europese wetgeving hebben klanten het recht softwareaankopen ongedaan te maken. Verpakte software die uit de verpakking is gehaald en digitaal geleverde inhoud die is verstrekt aan de eindgebruiker kunnen en worden echter meestal uitgesloten van dit recht. Bij een transactie op Steam gebeurt het volgende: het bij de wet bepaalde herroepingsrecht eindigt 14 dagen na uw aankoop of op het moment dat u de inhoud en diensten voor het eerst downloadt (al naar gelang welk tijdstip eerst valt).

Steam biedt alle klanten wereldwijd echter een terugbetalingsoptie die veel klantvriendelijker is dan wettelijk vereist. We bieden in het bijzonder 30 dagen aan voor bepaalde hardware in plaats van de wettelijk voorgeschreven 14 dagen. We staan u toe digitale spellen maximaal twee uur uit te proberen, terwijl het herroepingsrecht u volgens de wet geen kans geeft om de spellen zelfs maar te testen. U kunt de details van ons vrijwillige terugbetalingsbeleid hier terugvinden: http://store.steampowered.com/steam_refunds/.

Als gevolg hiervan mag u, zelfs als uw bij de wet bepaalde herroepingsrecht vervalt, nog steeds een terugbetaling voor uw aankoop aanvragen overeenkomstig ons eigen terugbetalingsbeleid.

Juridische kennisgeving

Wij zijn ons als handelaren verplicht u te informeren over het herroepingsrecht van de EU in heel specifieke juridische termen, die u hieronder kunt vinden. Als deze op wat voor manier dan ook afwijken van onze informele formulering, hebben onderstaande voorwaarden voorrang bij elke klant in de EU.

Herroepingsrecht

Als Steam-gebruiker die woonachtig is in een lidstaat van de Europese Unie hebt u het recht om aankopen op Steam zonder opgave van redenen te herroepen.

Bij digitale inhoud die online wordt gekocht gaat u bij het afrekenen akkoord dat de herroepingstermijn 14 dagen na de aankoop van die digitale inhoud of wanneer u de inhoud voor het eerst downloadt zal verlopen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Bij hardware verloopt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Valve Corporation via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk naar Valve Corporation, 10400 NE 4th St., Bellevue, WA 98004, United States) op de hoogte stellen van uw beslissing de aankoop te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

De makkelijkste manier om uw herroepingsrecht uit te oefenen, is door het ondersteuningsformulier op onze website http://help.steampowered.com te gebruiken. Als u dit formulier gebruikt, sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van de herroeping via een duurzaam medium (bijvoorbeeld e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u bericht stuurt betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u uw herroepingsrecht uitoefent, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop we zijn geïnformeerd over uw besluit de overeenkomst te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling voldoen via de betaalmethode die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Bij hardware mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, terug te zenden naar ons retourmagazijn. U voldoet aan de termijn wanneer u de goederen binnen 14 dagen opstuurt. U bent verantwoordelijk voor de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Als de hardware die u wilt retourneren is gekoppeld aan een abonnement, wordt het abonnement automatisch geannuleerd na uw retournering van de hardware.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Overeenkomstig het Europees recht is het wettelijk voorgeschreven herroepingsrecht niet van toepassing op het volgende:

  1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat deze het herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  2. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk gekoppeld zijn aan andere producten;
  4. de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  5. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat deze het herroepingsrecht daarmee verliest.

HERROEPINGSFORMULIER:
Aan: Valve Corporation, 10400 NE 4th St., Suite 1400, Bellevue, WA 98004, USA
Ik verklaar hierbij dat ik mij herroep van mijn overeenkomst tot de aankoop van het volgende product: [uw aankoop vaststellen en invoeren], besteld op [aankoopdatum invoeren].
[naam en adres invoeren, inclusief de naam van uw Steam-account]
[handtekening – alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
[datum invoeren]

Voor de makkelijkste en snelste manier om uw herroepingsrecht uit te oefenen, raden wij het gebruik van het online hulpformulier op http://help.steampowered.com aan.