Menu główne

Wersja beta klienta Steam

Jak skorzystać z wersji beta klienta Steam?


Korzystanie z wersji beta klienta Steam pozwoli ci używać najnowszych funkcji, zanim zostaną wydane.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć korzystanie z wersji beta klienta Steam:

  1. Po uruchomieniu klienta Steam kliknij w lewym górnym rogu „Steam”, a następnie w menu wybierz „Ustawienia” („Preferencje” na komputerach Mac).
  2. W zakładce „Konto” pod „Udział w testach beta” kliknij na przycisku „Zmień...”.
  3. Z listy rozwijanej wybierz „Steam Beta Update” i kliknij „OK”.
  4. Wymagane będzie ponowne uruchomienie klienta Steam. Kliknij przycisk „Zrestartuj”.

Jeśli używasz trybu Big Picture:

  1. Wybierz „Ustawienia”, a następnie „System” z działu „System”.
  2. Zaznacz opcję „Wypróbuj wersję beta klienta”.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie uruchomić Steam.