Huvudmeny

Avstängd av spelutvecklaren (Spelavstängning)

Att spela ska vara kul. För att säkerställa bästa möjliga onlineupplevelse för flera spelare, låter Valve utvecklare implementera sina egna system som upptäcker och stänger av störande spelare permanent, t.ex. de som använder fusk.

Spelutvecklare informerar Valve när en störande spelare har upptäckts i sina spel, och Valve tillämpar spelavstängningen på det kontot. Spelutvecklaren är helt ansvarig för beslutet att tillämpa en spelavstängning. Valve verkställer endast spelavstängningen enligt anvisningarna från spelutvecklaren.

Kontakta spelets utvecklare för mer information om en spelavstängning för ett specifikt spel.

Varför har detta lagts till?

Spelavstängningar lades ursprungligen till för att ge tredjepartsutvecklare förmågan att implementera sina egna antifusk-system, som skulle samverka med Valves antifusk-system (VAC). CS:GO använder även spelavstängningar i sitt Overwatch-system. Spelavstängningar låter utvecklare använda sig av Valves avstängningsinfrastruktur istället för att implementera sina egna spårsystem för avstängningar.

På senare tid har spelavstängningar lagts till på användares Steam-profilsidor. Detta gjordes av två anledningar. Den första anledningen var för att hjälpa avstängda användare se varför de inte kan gå med en säkrad matchningsserver. Många användare blev förvirrade när de fick ett felmeddelande när de försökte ansluta till en matchningsserver, men inte såg någon avstängning på sitt konto. Den andra anledningen var för att låta andra användare se huruvida konton som de misstänkte fuskade faktiskt var avstängda. Det kan vara frustrerande att spela med en fuskare, och det hjälper till att veta när en sådan användare tas bort från matchningssystemet.

Om en utvecklare skickar en begäran om avstängning till Valve, är spelaren i fråga avstängd från att starta spelet, eller från att använda Steam överhuvudtaget? Och hur länge?

Spelavstängningens effekter bestäms av utvecklaren, och måste överensstämma med en VAC-avstängning, som t.ex. att förhindras från att spela online med andra spelare och/eller byta föremål för det spelet. Den kan inte hindra användaren från att starta eller spela spelet offline. Den kan inte förhindra användaren från att använda Steam.

Spelavstängningens varaktighet bestäms av utvecklaren. Endast permanenta spelavstängningar visas på användarens profil. Temporära spelavstängningar visas inte.

Betyder detta att utvecklare kan ta mina spel ifrån mig?

Nej. Utvecklaren kan endast tillämpa restriktioner som överensstämmer med VAC, som t.ex. att förhindra online-spelande och/eller byteshandel med föremål för det spelet.

Kommer Valve granska avstängningsbegäran från utvecklare på något sätt?

Utvecklare måste godkännas för att använda detta system, och Valve förbehåller sig rätten att dra tillbaka åtkomsten till systemet om utvecklaren missbrukar det.

Gäller detta för alla mina spel? Är avstängda spelare bara avstängda från ett specifikt spel, eller är deras konton avstängda från Steam helt?

Detta gäller endast spel som av Valve har godkänts att använda denna funktion, och en spelavstängning gäller endast för det specifika spelet.

Gäller systemet för permanent avstängning endast för online-multiplayer-spel, eller för vilka spel som helst?

Avstängningssystemet gäller endast för multiplayer-spel. Den nya funktionen att visa avstängningar på Steam-profiler gäller därmed också bara multiplayer-spel.

Kan spelare överklaga avstängningar?

Spelare ska först kontakta spelets utvecklare om de vill överklaga en spelavstängning, eftersom utvecklaren har data som beskriver hur avstängningen gick till väga.

Problem med Steam?

Kontakta Steam Support
Relaterade artiklar
Avstängd av spelutvecklaren (Spelavstängning) Valve Anti-Fusk System (VAC)