Menu główne

Steam Cloud

Steam Cloud pozwala grom i platformie na zapisywanie danych w chmurze, która jest hostowana przez Steam. Gry mogą wykorzystywać Steam Cloud do przechowywania wielu różnych rodzajów danych, na przykład ustawień, zapisanych stanów gier, statystyk profilu i innych unikalnych dla każdego użytkownika informacji. W chmurze zapisywanych jest również wiele ustawień klienta Steam, wliczając w to kolekcje, pseudonimy znajomych oraz wszystko, co można zmienić w ustawieniach klienta Steam. Powyższe ustawienia są trwale związane z kontem, bez względu na urządzenie, na którym odbywa się logowanie, gdyż ustawienia pobierane są z chmury przy każdym logowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Ze względu na zautomatyzowaną naturę synchronizacji w chmurze, Pomoc techniczna Steam ma ograniczoną możliwość rozwiązania problemów związanych z chmurą. Jeśli jakiekolwiek zapisy lub inne dane zostaną utracone, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie je odzyskać. Z tego właśnie powodu zachęcamy użytkowników, by upewnili się, że rozumieją zachowania mające wpływ na chmurę, by uniknąć utraty swoich danych.

Jak mogę stwierdzić, czy gra wykorzystuje Steam Cloud?

Twórcy są w stanie dostosować sposób, w jaki synchronizacja ze Steam Cloud jest wykorzystywana przez ich gry, a także jakie pliki są wysyłane do chmury.

W prawym górnym rogu strony Sklepu Steam widoczne będzie logo Steam Cloud, jeśli dana gra wykorzystuje tę funkcję. Jednakże w celu ustalenia dokładnych plików synchronizowanych z usługą konieczny będzie kontakt z twórcą gry lub społecznością.

Jak mogę włączyć lub wyłączyć synchronizację ze Steam Cloud?

Steam Cloud można włączyć lub wyłączyć dla pojedynczych gier lub skonfigurować globalne ustawienie w kliencie Steam. Gdy synchronizacja ze Steam Cloud jest wyłączona dla danej gry, wszystkie postępy, które normalnie zostałyby zapisane w chmurze, będą zapisane jedynie lokalnie na urządzeniu, na którym dokonano postępu.

Pojedyncze gry:

 • W bibliotece Steam kliknij na dowolnej grze prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
 • W zakładce Aktualizacje zaznacz lub odznacz pole odpowiedzialne za synchronizację ze Steam Cloud.

Wszystkie gry:

 • W oknie ustawień klienta Steam przejdź do zakładki Cloud.
 • Zaznacz lub odznacz pole: Włącz synchronizację ze Steam Cloud dla produktów, które ją obsługują.

Gdzie pliki w chmurze są przechowywane lokalnie?

Pliki chmury domyślnie przechowywane są w poniższych lokalizacjach:

 • PC: C:\Pliki programów (x86)\Steam\userdata
 • Mac: ~/Library/Application Support/Steam/userdata
 • Linux: ~/.local/share/Steam/userdata
Pliki chmury poszczególnych gier:

Folder userdata zawiera foldery z unikalnymi numerami ID Steam. Odpowiadają one kontom użytkowników, którzy logowali się na danym urządzeniu.

Wewnątrz wspomnianych wyżej folderów znajdują się foldery reprezentujące gry powiązane z danym kontem Steam, których nazwy są numerami ID aplikacji (appID). Oto przykład dla Dota 2 (appID: 570):

 • Steam\userdata\[ID Steam]\570\
Pliki chmury klienta Steam:

Zmiany dokonane w ustawieniach klienta Steam są przechowywane w chmurze oraz lokalnie w podanej niżej lokalizacji:

 • Steam\userdata\[ID Steam]\7\

Czy istnieje rejestr aktywności Steam Cloud?

Steam tworzy wpis w dzienniku za każdym razem, gdy pliki są wysyłane do chmury lub z niej pobierane.

Wpisy te znajdują się w pliku cloud_log.txt, który domyślnie znajduje się w poniższych lokalizacjach:

 • PC: C:\Pliki programów (x86)\Steam\logs
 • Mac: ~/Library/Application Support/Steam/logs
 • Linux: ~/.local/share/Steam/logs

Jak rozwiązać problem z synchronizacją ze Steam Cloud?

Jeśli podczas uruchamiania gry pliki lokalne będą różne od tych w chmurze, Steam wyświetli okno podobne do tego widocznego powyżej.

Może to mieć miejsce na urządzeniu, którego używano, gdy to okno zostało wyświetlone lub mogło się to zdarzyć wcześniej na innym urządzeniu. Steam nie może automatycznie wybrać wersji pliku do zachowania, ponieważ plik został zmodyfikowany w dwóch różnych miejscach bez uprzedniej synchronizacji z chmurą.

W większości przypadków najlepszym wyborem będzie zachowanie nowszego pliku. Oznacza to, że postęp z ostatniego uruchomienia gry zostanie zachowany. Musisz jednak uważnie sprawdzić czasy modyfikacji widniejące pod danymi plikami w oknie konfliktu, gdyż odpowiadają one twojemu zachowaniu i postępom w grze. Dzięki temu możesz zdecydować, które pliki wybrać.

Należy pamiętać, że granie w trybie offline uniemożliwia synchronizację gier do czasu ponownego przejścia w tryb online, co najprawdopodobniej spowoduje wystąpienie tego problemu.

Co zrobić, jeśli Steam nie jest w stanie zsynchronizować plików z chmurą?

Obecność widocznego powyżej okna oznacza, że Steam Cloud nie mógł zsynchronizować plików z chmurą. Przyczyna błędu może być tymczasowa lub spowodowana problemem z siecią użytkownika, który należałoby rozwiązać.

Zaleca się usunięcie problemu braku synchronizacji przed uruchomieniem gry.

Zignorowanie wiadomości o problemie i kliknięcie „GRAJ” może spowodować konflikt pomiędzy plikami w chmurze a tymi przechowywanymi lokalnie, co z kolei może być przyczyną utraty danych lub postępu.

Co zrobić, jeśli stracę plik lub postęp po przeniesieniu się na inne urządzenie?

Jeśli nie widzisz najnowszego postępu i upewniłeś(-aś) się, sprawdzając na stronie gry w sklepie, że gra obsługuje Steam Cloud, to Steam najprawdopodobniej nie zsynchronizował plików z usługą Steam Cloud przed wyłączeniem klienta Steam lub chmura przesłała wcześniejszą wersję plików.

Istnieje możliwość, że oryginalny plik lub postęp ciągle znajduje się na starym urządzeniu, ale nie został zsynchronizowany. Możesz spróbować uruchomić klienta Steam na tym urządzeniu i sprawdzić, czy pliki gry zostaną zsynchronizowane. Jeśli to zadziała, postęp będzie dostępny po zalogowaniu na nowym urządzeniu.

Ponadto wiele gier nie wykorzystuje Steam Cloud do przechowywania zapisów gier. Jeśli używasz nowego urządzenia i ciągle masz dostęp do starego, twórca gry powinien być w stanie pomóc ci znaleźć i przenieść te pliki. Jeśli już nie masz dostępu do poprzedniego urządzenia, te pliki i postępy nie mogą zostać odzyskane.

Pomoc techniczna Steam może szczegółowo wyjaśnić ci działanie chmury Steam Cloud, ale nie może odzyskać utraconych zapisów gier ani asystować w rozwiązywaniu konfliktów związanych z plikami w chmurze.

Co zrobić, jeśli mam problem z synchronizacją danych między platformami?

Steam wspiera międzyplatformową integrację danych w chmurze pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi.

Jednakże nie wszystkie gry korzystają z tej funkcji. Informacji o szczegółach integracji międzyplatformowej należy szukać na forach społeczności lub u twórcy gry.

Rozwiązywanie problemów ze Steam Cloud

Jeśli ciągle doświadczasz problemów z funkcjonowaniem Steam Cloud, to możliwe, że coś zakłóca działanie chmury lub uniemożliwia jej prawidłowe działanie.

Dobrym pomysłem jest prześledzenie wszystkich poniższych scenariuszy, by upewnić się, że twoje urządzenie jest w stanie pomyślnie korzystać ze Steam Cloud.

Ponieważ niektóre z zaprezentowanych poniżej kroków zawierają polecenia wykraczające poza aplikację Steam, zalecamy kontakt z lokalnym specjalistą wsparcia informatycznego, by upewnić się, że zostaną one wykonane prawidłowo.

Odśwież lokalne urządzenia sieciowe

Do tego wlicza się również ponowne uruchomienie wszystkich modemów, routerów i switchy. Urządzenia sieciowe mogą działać wolniej lub nawet przestać działać, jeżeli nie były wyłączane od długiego czasu. Może to spowodować, że synchronizacja z chmurą zajmie więcej czasu, niż zwykle lub zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli używasz połączenia bezprzewodowego, użyj połączenia przewodowego Ethernet pomiędzy twoim urządzeniem a urządzeniem sieciowym.

Sprawdź połączenie sieciowe

Niektórzy dostawcy usług sieciowych kompresują dane sieciowe w celu zaoszczędzenia zasobów (szczególnie operatorzy komórkowi). Może powodować to problemy ze Steam. Możesz sprawdzić występowanie problemu poprzez podłączenie swojego komputera do całkowicie innej sieci, najlepiej od innego dostawcy.

Sprawdź zaporę sieciową

Niektóre zapory sieciowe mogą uniemożliwiać komunikację pomiędzy Steam a serwerami. Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że twoja zapora sieciowa nie stanowi problemu. Możliwe, że konieczne będzie nawet jej tymczasowe wyłączenie w celu sprawdzenia pod kątem występowania problemu. Koniecznie również może okazać się dodanie Steam do wyjątków w zaporach sieciowych.

Sprawdź oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe zakorzenia się głęboko w systemie użytkownika i może mieć wpływ na operacje dyskowe oraz sieciowe, które powodują problemy ze Steam. Niektóre gry wykorzystują również technologie zabezpieczające, które mogą być wykrywane przez oprogramowanie antywirusowe jako szkodliwe, co jest fałszywie pozytywne.

Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że oprogramowanie antywirusowe nie stanowi problemu. Możliwe, że konieczne będzie nawet jego tymczasowe wyłączenie w celu sprawdzenia pod kątem występowania problemu. Może być konieczne dodanie Steam do wyjątków w konfiguracji oprogramowania antywirusowego (np. wykluczenie folderów biblioteki Steam z usług monitorujących).

Sprawdź inne programy i usługi

Dowolny program modyfikujący lub monitorujący aktywność systemu, dysku lub sieci może powodować problemy podczas pobierania lub działania gry. Te programy działają w tle i zazwyczaj są powiązane np. z oprogramowaniem antywirusowym, programami blokującymi reklamy, programami optymalizującymi sieć, zaporami sieciowymi, programami do oczyszczania systemu lub zwiększania wydajności, programami do nagrywania, oprogramowaniem do proxy itp.

Uzyskaj pomoc specjalisty wsparcia informatycznego, by upewnić się, że te programy i usługi nie stanowią problemu. Możliwe, że konieczne będzie nawet ich tymczasowe wyłączenie w celu sprawdzenia pod kątem występowania problemu.