Menu główne

Uwaga:

Pomoc techniczna Steam nie może modyfikować ograniczeń wymiany lub korzystania z Rynku Społeczności Steam niezależnie od okoliczności, w których ograniczenie zostało nałożone.

Rodzaje ograniczeń

Wstrzymanie wymiany lub transakcji na rynku

Wstrzymanie wymiany przedmiotu nie uniemożliwi korzystania z funkcji wymiany lub korzystania z Rynku Społeczności, ale opóźni przekazanie przedmiotu na inne konto, jeżeli nie posiadasz mobilnego tokena uwierzytelniającego Steam Guard.

Wstrzymanie wymiany lub transakcji na rynku chroni przedmioty, jeżeli konto użytkownika zostało naruszone. Nawet jeśli komuś innemu uda się uzyskać dostęp do twojego konta, możesz zapobiec kradzieży swoich przedmiotów poprzez anulowanie wszelkich wstrzymanych transakcji.

Ostatnio anulowane wymiany, które były wstrzymane

Jeśli anulujesz którąkolwiek ze swoich wstrzymanych wymian, ze względów bezpieczeństwa na twoje konto zostanie nałożona 7-dniowa blokada handlu.

Konta z ograniczeniami

Konta z ograniczeniami nie mogą korzystać z pewnych funkcji na Steam. Służy to jako środek pozwalający na zabezpieczenie naszych klientów przed tymi, którzy nadużywają Steam w celach spamowania bądź phishingu.

Zapoznaj się z artykułem dot. kont z ograniczeniami, aby dowiedzieć się więcej.

Nowo autoryzowane urządzenie

Jeżeli logujesz się z urządzenia, które nie zostało wcześniej autoryzowane poprzez Steam Guard, przeprowadzanie wymian oraz dokonywanie transakcji na Rynku Społeczności Steam nie będzie możliwe na tym urządzeniu na okres 7 dni. Wszelkie inne urządzenia, które zostały autoryzowane co najmniej 7 dni temu, nie będą miały tego ograniczenia.

Ponadto, działania takie jak usunięcie ciasteczek z przeglądarki, korzystanie z nowej przeglądarki, reinstalacja aplikacji Steam oraz sformatowanie dysku również spowodują nałożenie ww. ograniczenia.

Wyjątek: Jeśli mobilny token uwierzytelniający Steam Guard był aktywny na koncie przez co najmniej 7 dni, nie zostaną nałożone żadne ograniczenia na nowe urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ potwierdzenia wymian oraz wystawienia przedmiotów na Rynek Społeczności Steam dokonuje się z aplikacji mobilnej.

Wyłączony Steam Guard

Wymagamy, aby Steam Guard był aktywny przez 15 dni (poprzez e-mail lub mobilny token uwierzytelniający) w celu zabezpieczenia twoich przedmiotów oraz środków w Portfelu Steam przed wykorzystaniem przez kogoś, kto mógł zdobyć twoje hasło. Konta pozbawione funkcji Steam Guard nie będą upoważnione do wymiany oraz korzystania z Rynku Społeczności Steam. Aby te funkcje stały się dostępne, od aktywacji Steam Guard na danym koncie musi minąć co najmniej 15 dni.

Niedawno włączony Steam Guard

Jeśli Steam Guard został niedawno włączony na koncie, korzystanie z Rynku Społeczności Steam nie będzie możliwe przez 15 dni od daty włączenia usługi. Deautoryzowanie Steam Guard lub wyłączenie i włączenie usługi spowodują ponowne nałożenie tego ograniczenia.

Niedawne odzyskiwanie hasła

Jeśli zapomnisz swojego hasła i konieczne będzie jego zresetowanie (uwaga: to nie to samo, co standardowa zmiana hasła), to konto nie będzie mogło uczestniczyć w wymianach oraz korzystać z Rynku Społeczności Steam na okres 5 dni. Jeśli konto było nieaktywne przez ponad 2 miesiące, długość tych ograniczeń będzie wynosić 30 dni. Celem tego działania jest ochrona użytkowników, którzy stracili dostęp do konta e-mail.

Swoje hasło możesz zmienić poprzez menu ustawień w kliencie Steam. Ww. ograniczenie ma zastosowanie tylko w przypadku zresetowania hasła, np. poprzez stronę https://help.steampowered.com lub przez Pomoc techniczną Steam.

Dodany mobilny token uwierzytelniający

Mobilny token uwierzytelniający Steam Guard zapewnia dodatkowy poziom ochrony twojego konta. Aktywacja tej funkcji nie usuwa natychmiastowo istniejących już ograniczeń. Wymiany utworzone w przeciągu pierwszych 7 dni od momentu dodania tokena będą wstrzymywane na okres 15 dni. Takie działanie pozwala na ochronę twoich przedmiotów i danie ci czasu na odzyskanie dostępu do konta na wypadek nieautoryzowanego dostępu przez osobę trzecią.

Jeżeli twoje konto było już chronione przez Steam Guard za pomocą wiadomości e-mail, nie zostaną nałożone kolejne ograniczenia na uczestnictwo w wymianach i korzystaniu z Rynku Społeczności Steam. Jeżeli twoje konto nie było wcześniej chronione przez Steam Guard, czy to w postaci wiadomości e-mail, czy aplikacji mobilnej, możliwość wymiany oraz dokonywania transakcji zostanie zablokowana na okres 15 dni od momentu aktywacji ochrony.

Usunięty mobilny token uwierzytelniający

Usunięcie mobilnego tokena uwierzytelniającego Steam Guard znacznie obniży bezpieczeństwo twojego konta. Aby ochronić twoje przedmioty przed nieautoryzowanym użyciem, możliwość uczestnictwa w wymianach oraz korzystania z Rynku Społeczności Steam zostanie zablokowana na okres 15 dni. W przypadku naruszenia twojego konta, ten okres daje ci czas na odzyskanie twojego konta i ponowne włączenie zabezpieczenia bez ryzyka utraty twoich przedmiotów.

Nowo dodana metoda płatności

Na przedmioty zakupione przy użyciu zaufanej metody płatności może zostać nałożona tymczasowa blokada handlu, w zależności od gry, z której pochodzą przedmioty. Każda metoda płatności, która została zweryfikowana przy pomocy narzędzia Steam do weryfikacji własności karty, jest uznawana za zaufaną. Aby szybciej uzyskać dostęp do Rynku Społeczności Steam, możesz zweryfikować swoją kartę płatniczą tutaj. Twój rachunek zostanie tymczasowo obciążony kwotami weryfikacyjnymi w tej samej walucie, która widnieje w Sklepie Steam. Jeśli twój bank przelicza obciążenia na walutę używaną przez twoje konto, skontaktuj się z nim w celu uzyskania informacji dotyczących kwot sprzed przeliczenia.

Środki pochodzące z niezweryfikowanych metod płatności zostaną objęte 3-dniowym okresem wstrzymania, zanim będą mogły zostać wydane na Rynku Społeczności Steam.

Zakup nie starszy niż sprzed 7 dni

Aby uzyskać dostęp do Rynku Społeczności Steam, w historii twojego konta musi widnieć pomyślny zakup starszy niż 7 dni, ale nie starszy niż rok. Transakcją taką może być np. zakup środków do portfela, gier, DLC lub oprogramowania. Aktywacja kodu Portfela Steam lub karty podarunkowej na swoim koncie w celu dodania środków do Portfela Steam również spełnia to wymaganie. Aktywacja kluczy zakupionych w punktach sprzedaży detalicznej oraz zakupy prezentów nie są brane pod uwagę.

Każdy zakup, który zostanie obciążony zwrotnie na twoim koncie, zresetuje to ograniczenie. Tylko zakupy wykonane po ostatnim obciążeniu zwrotnym będą brane pod uwagę do tego ograniczenia.

Bieżąca blokada wymiany lub korzystania z funkcji Społeczności Steam

Niemożność przeprowadzenia wymiany lub korzystania z Rynku Społeczności może również wynikać z blokady nałożonej przez Pomoc techniczną Steam. W zależności od powagi wykroczenia, blokada może być tymczasowa lub stała.

Blokada VAC

Jeśli na twoje konto została nałożona blokada VAC, kara czasowa lub blokada Nadzoru, stracisz dostęp do sklepu w grze oraz możliwość wymiany przedmiotami z tej gry. Stracisz też możliwość otrzymywania przedmiotów po zakończonym meczu.

Pomoc techniczna Steam nie może usunąć blokady VAC.

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. VAC oraz artykułem „Moje konto otrzymało blokadę VAC”, aby dowiedzieć się więcej o blokadach VAC.

Zmiana adresu e-mail

Zmiana adresu e-mail zablokuje możliwość uczestnictwa w wymianach oraz korzystania z Rynku Społeczności Steam na okres 5 dni.

Informacje dodatkowe

  • Przedmioty zakupione w grze lub na Rynku Społeczności Steam nie będą mogły zostać wymienione lub sprzedane do daty wskazanej w opisie przedmiotu w twoim ekwipunku.
  • Przedmioty zdobywane z czasem w grze Dota 2 nie podlegają wymianie ani sprzedaży.

 

Powiązane artykuły
Ograniczenia w dokonywaniu wymian oraz transakcji Handel Steam
Ograniczenia w dokonywaniu wymian oraz transakcji Rynek Społeczności - najczęściej zadawane pytania