Hlavní nabídka

Důležité:

Podpora služby Steam nemůže upravit či odstranit omezení obchodování nebo nakupování na komunitním trhu, nezávisle na tom, z jakého důvodu bylo na účet omezení původně uvaleno.

Typy omezení

Pozdržení obchodu nebo prodeje na trhu

Pozdržení Vám nezabrání v obchodování nebo používání komunitního trhu, pouze odloží doručení položek jiným účtům v případě, že nemáte svůj účet chráněný mobilním autentifikátorem funkce Steam Guard.

Pozdržení obchodu nebo prodeje na trhu ochrání Vaše položky, pokud je narušena bezpečnost Vašeho účtu. I kdyby se útočník dostal do Vašeho účtu, můžete zrušit veškeré transakce, které proběhly bez Vašeho souhlasu.

Nedávné zrušení přijatého obchodu

Pokud se rozhodnete zrušit přijatý obchod, který je momentálně pozdržen, bude Vám na 7 dní zakázáno obchodování.

Omezený účet

Uživatelé s omezenými účty nemají přístup k několika funkcím/vlastnostem služby Steam. Toto opatření jsme zavedli z toho důvodu, abychom ochránili naše férové zákazníky před účty vytvořenými pouze za účelem spamování a phishingu.

Pro více informací navštivte stránku Omezený uživatelský účet.

Nově autorizované zařízení

Pokud se do služby Steam přihlásíte ze zařízení, které nebylo autorizováno funkcí Steam Guard (pomocí e-mailu), nebudete z tohoto zařízení moci po 7 dní obchodovat či nakupovat na komunitním trhu. Pokud se přihlásíte z jakéhokoli jiného zařízení, na kterém je už funkce Steam Guard zapnuta nejméně 7 dní, žádná omezení se na Vás vztahovat nebudou.

Toto omezení na Vás bude uvaleno po smazání souborů cookies v prohlížeči, použití jiného prohlížeče, přeinstalování klienta služby Steam a přeinstalování počítače.

Výjimka: Pokud máte ke svému účtu alespoň 7 dní přiřazený mobilní autentifikátor funkce Steam Guard, nebude se Vás omezení týkat, ať se přihlásíte z jakéhokoli zařízení. Vždy totiž budete obchod potvrzovat pomocí mobilní aplikace.

Funkce Steam Guard není zapnutá

Abychom pomáhali chránit položky a prostředky našich uživatelů před zneužitím v případě napadení účtu, vyžadujeme, aby byla na účtu nejméně 15 dní zapnuta funkce Steam Guard (pomocí e-mailu či pomocí mobilního autentifikátoru). Pokud tomu tak není (a funkce je zapnuta např. jen tři dny), nebudete moci obchodovat či nakupovat na komunitním trhu. To samé platí, pokud není funkce Steam Guard zapnuta vůbec.

Funkce Steam Guard byla zapnuta teprve nedávno

Pokud jste na svém účtu zapnuli funkci Steam Guard pomocí e-mailu teprve nedávno, nebudete moci nakupovat na komunitním trhu, dokud neuplyne 15 dní od zapnutí této funkce. Zrušení autorizace nebo vypnutí a následné opětovné zapnutí funkce Steam Guard také uvalí toto omezení.

Nedávné resetování hesla

Pokud zapomenete a resetujete (pozn.: resetování NENÍ změna hesla) své heslo, bude Vám na 5 dní zakázáno obchodovat a nakupovat na komunitním trhu. Pokud byl Váš účet neaktivní po dobu více než dvou měsíců, bude toto omezení platné po 30 dnů. Toto opatření jsme zavedli z důvodu ochrany uživatelů, kteří již nemají přístup k e-mailové adrese přiřazené k jejich účtu.

Své heslo můžete změnit v nastavení klienta služby Steam. Výše popsané omezení se vztahuje pouze na resetování hesla provedené prostřednictvím stránek https://help.steampowered.com nebo za pomoci podpory služby Steam.

Přidání mobilního autentifikátoru

Mobilní autentifikátor funkce Steam Guard poskytuje Vašemu účtu další vrstvu zabezpečení. Avšak tím, že autentifikátor ke svému účtu přidáte, nebudou okamžitě zrušena stávající omezení. Obchody započaté prvních 7 dní po přidání autentifikátoru budou stále pozdrženy po dobu 15 dní. Je totiž možné, že útočník k účtu přidá svůj vlastní autentifikátor, takže toto pozdržení Vám zajistí čas na zjištění a vyřešení tohoto problému.

Pokud byl Váš účet již dříve zabezpečen funkcí Steam Guard skrze e-mail, nezačne se na Vás vztahovat žádné omezení obchodování či používání komunitního trhu. Pokud však Váš účet nebyl funkcí Steam Guard zabezpečen vůbec (ani e-mail ani autentifikátor), nebudete po dobu 15 dní moci obchodovat nebo používat komunitní trh.

Odebrání mobilního autentifikátoru

Odebráním mobilního autentifikátoru funkce Steam Guard snížíte úroveň zabezpečení svého účtu. Z důvodu ochrany Vašich položek tak nebudete moci 15 dní obchodovat nebo používat komunitní trh. V případě, že byl Váš účet odcizen, Vám tato doba zajistí možnost účet obnovit a znovu zabezpečit své položky.

Nově přidaný způsob platby

Položky zakoupené pomocí důvěryhodného způsobu platby mohou, ale nemusí být omezeny před použitím při obchodování nebo na komunitním trhu. Trvání (či přítomnost) tohoto omezení závisí na hře, z jaké položky pocházejí. Za důvěryhodný způsob platby je považován způsob, který byl ověřen nástrojem pro ověření vlastníka karty. Pokud chcete ověřit svoji kreditní/debetní kartu a získat přístup k trhu, klikněte zde. Ověřovací částka je bance odeslána v měně obchodu. Pokud Vaše banka částku převede do Vaší měny, kontaktujte ji prosím, aby Vám sdělila výši částky před převodem.

Uživatelé s neověřenými způsoby platby budou muset před nákupem na komunitním trhu 3 dny počkat.

Nepřítomnost nákupu staršího 7 dní

Abyste měli přístup na komunitní trh, musí být na Vašem účtu evidován nákup starší 7 dnů, ale zároveň ne starší než jeden rok. Za takový nákup jsou považovány nákupy prostředků Steam peněženky, her, stáhnutelného obsahu a softwaru a také aktivace kódů pro Steam peněženku nebo dárkových kuponů. Omezení však neovlivní aktivace klíčů z krabicových verzí her či přijaté dárky.

Pokud dojde ke zpětné transakci, bude toto omezení resetováno a pro jeho odstranění bude použit úspěšný nákup následující zpětnou transakci.

Zákaz obchodování nebo ban v komunitě

V obchodování či nakupování na trhu Vám bude také zamezeno, pokud byl Váš účet zabanován podporou služby Steam. V závislosti na vážnosti přestupku Vám může být ban/zákaz udělen buď dočasně nebo trvale.

Ban ochrany VAC

Pokud byl na Váš účet uvalen ban ochrany VAC (v jakékoli hře) či ban Dozoru (Counter-Strike: Global Offensive), bude Vám zamezeno v přístupu do herního obchodu v CS:GO, zakázáno obchodování s herními předměty z CS:GO a také zamezeno v nalézání herních předmětů v CS:GO.

Podpora služby Steam nemůže odstranit ban ochrany VAC.

Pokud se chcete dozvědět více o banech ochrany VAC, přejděte prosím na tuto a tuto stránku.

Změna e-mailové adresy

Pokud změníte svoji e-mailovou adresu přiřazenou k účtu služby Steam, bude Vám na 5 dní zakázáno obchodování.

Navíc

  • Položky/předměty zakoupené ve hrách nebo na komunitním trhu nebude možné vyměnit nebo znovu prodat na trhu do data, které je na nich uvedené ve Vašem inventáři.
  • Dota 2 – S limitovanými předměty není možné obchodovat ani je prodat na komunitním trhu.

 

Problém se službou Steam?

Kontaktujte podporu
Související stránky
Omezení obchodování a trhu Obchodování ve službě Steam
Omezení obchodování a trhu Časté dotazy ohledně komunitního trhu